Nadette Beelen

Taalstimulering bib MSK
Zaterdag 17 juni ontvingen de kinderen die dit schooljaar om de veertien dagen ijverig hebben deelgenomen aan de taalstimulering in de bibliotheek van Maaseik, een leesdiploma van schepen Myriam Giebens van de Stad Maaseik. Ook de vrijwilligers kregen een kleine attentie. Drijvende kracht Nadette Beelen werd daarbij speciaal in de bloemetjes gezet. Na zeven jaar...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL