OLS 2018

OLS
Het Oud Limburgs Schuttersfeest 2018 in Ophoven zit er ondertussen ruim twee en een halve maand op. Op donderdagavond 4 oktober wordt in GC De Stegel in Molenbeersel het financiële resultaat bekendgemaakt. Dan weet elke vrijwilliger hoeveel hij of zij verdiend heeft voor een vereniging. “We zijn ontzettend tevreden dat we de 109 verenigingen die...
240120185
Vele belangstellenden waren woensdag 24 januari naar GC ‘De Stegel’ in Molenbeersel gekomen waar de Stuurgroep OLS 2018 een presentatie hield met als insteek het werven van vrijwilligers. “Voor het welslagen van het OLS zijn ruim 1.200 vrijwilligers nodig, voor, tijdens maar ook na het evenement”, zo liet Jo Brouns, voorzitter van de Stuurgroep weten....
Schutterij geweer
Voor het Oud Limburgs Schuttersfeest op zondag 1 juli in Ophoven zoekt de organisatie nog een groot aantal helpende handen. Op 24 januari 2018 om 20.00 uur vindt een eerste overlegmoment over de OLS-vrijwilligers plaats in de grote zaal van GC De Stegel te Molenbeersel. Daar wordt uit de doeken gedaan hoe men als vereniging...
TromMarti13122017-02
Schutterij Sint Martinus uit Kinrooi is op zoek naar nieuwe leden voor haar trommelkorps. “Het is eigenlijk een probleem dat bij vele verenigingen speelt, het ledenaantal op peil houden”, zo vertelt voorzitter Peter Ressen van de schutterij. “Er kruipt toch wel wat tijd in het trommelkorps. Elke week wordt gerepeteerd en daarnaast is thuis oefenen...
Route optocht OLS 2018 KDR
De voorbereidingen van het OLS beginnen de dag nadat je ‘m als schutterij gewonnen hebt. Die leuze hoor je elk jaar opnieuw in schutterskringen en het betreft een waarheid als een koe”, zo reageren diverse leden van de stuurgroep die druk bezig zijn met de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest, volgend jaar in de...
OLS Servatius Raam 2017
De dialectpopband Rowwen Hèze zal op het Oud Limburgs Schuttersfeest in Kinrooi een prominente rol krijgen. Voor de eerste maal zullen ze op een Belgisch OLS een optreden verzorgen. “We kiezen voor een programma dat 40.000 bezoekers zal enthousiasmeren”, aldus Jo Brouns, voorzitter van de Stuurgroep OLS 2018 in HbvL. Het is voor de negende...
Website OL2018
De website van het Oud Limburgs Schuttersfeest dat op 1 juli in de gemeente Kinrooi zal plaatsvinden, is online. “De website zal gevoed worden met bijzonder veel informatie over alle activiteiten die in het kader van het OLS zullen plaatsvinden”, aldus Mark Hoedemakers, voorzitter van de PR-commissie van het OLS 2018. De werkgroep Evenementen is...
Logo OLS 2018
Op zaterdag 14 oktober werd, tijdens een druk bezochte receptie van het OLS zestal in Ophoven, het voorlopige logo van het grote Limburgse schuttersfeest, volgend jaar in Raam-Ophoven, gepresenteerd. Dit heeft men verder gefinetuned, zodat er nu een ‘drukklare’ versie is. René Vounckx, voorzitter van de winnende Schutterij St.-Servatius uit Raam lichtte het ontwerp tijdens...
OLS zestal Raam schutterij
In Ophoven werd zaterdagavond 14 oktober een receptie gehouden voor het winnend zestal dat namens Schutterij St.-Servatius Raam het Oud Limburgs Schuttersfeest won. Tijdens deze bijeenkomst werd de optochtroute en het OLS-terrein gepresenteerd evenals het nieuwe logo. Voor deze receptie werden naast de 150 schutterijen ook een afvaardiging van elke Kinrooise verenigingen uitgenodigd die talrijk...
Route optocht OLS 2018 KDR
Op zondag 1 juli 2018 zal het Oud Limburgs Schuttersfeest voor de negende maal in de gemeente Kinrooi plaatsvinden. De route die tijdens de optocht wordt afgelegd is bekend. Aan het einde van de Hoverhofweg zal aan de rechterkant het feestterrein komen. Van daaruit zal ook de optocht vertrekken. Die gaat onder andere via Hoverhofweg...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL