OLS Feestgids

Cover Feestgids O-2
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de realisatie van een OLS-feestgids, ‘een spoorboekje voor alles wat er bij het Oud Limburgs Schuttersfeest komt kijken’. “We zijn druk doende met de realisatie van deze gids die op 1 juli voor 5 euro op het OLS-terrein verkrijgbaar zal zijn”, zo vertelt Mark Hoedemakers, voorzitter van de...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL