omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning Dilsen-Stokkem-6
Op donderdag 23 februari treedt het Omgevingsdecreet officieel in werking. Slechts vier gemeenten in Vlaanderen zijn er klaar voor, en Dilsen-Stokkem is er één van: de start van de omgevingsvergunning, een ware omwenteling in het Vlaamse vergunningenlandschap! De omgevingsvergunning zal de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vervangen en verenigen. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het omgevingsloket,...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL