opgravingen

OpgrKamphoe09072019-01
Een team archeologen van VUhbs uit Amsterdam heeft de afgelopen drie weken een opgraving verricht in Kampershoek 2.0 direct achter boerderijen aan de Sint Sebastiaanskapelstraat. Driekwart hectare is opgegraven met bijzondere resultaten: resten van een van de grootste hoeves uit de 12e of 13e eeuw die ooit in Zuid-Nederland zijn aangetroffen en een heel brede...
OpgKsg22082018-01
Bij archeologische opgravingen in Kessenich zijn oude vondsten van aardewerk gedaan ter hoogte van de nieuwe verkaveling tussen de Meierstraat en de Veldstraat. De vondsten dateren uit de Michelsbergcultuur tussen 4400 en 3500 voor Christus. De Michelsbergcultuur is verantwoordelijk voor enkele van de oudste aardwerken in Europa en in feite worden deze gezien als een...
Molenbeersel
In Kessenich en Molenbeersel zullen archeologische opgravingen plaatsvinden. Het gaat om toekomstige woongebieden in de kernen. Burgemeester Jo Brouns van de gemeente Kinrooi laat weten dat deze opgravingen een ‘verplichting’ zijn die opgelegd worden door de Vlaamse Overheid, zodat de gemeente Kinrooi hierin weinig keuze heeft. De kostprijs zal om en nabij de 90.000 euro...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL