Orka

Kinrooi
Op lokaal 1 van de oude gemeentelijke jongensschool in Kinrooi, het lokaal naast de refter van de huidige technische dienst, rustte nog een oude erfpacht met Okra. Dit gebouw is een onderdeel van de site van de Technische Dienst van de gemeente Kinrooi die verkocht is. In ruil voor de opheffing van de erfpacht zal Okra...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL