Orseni

OsDil18122019-01
In het feestzaaltje van café In de goude ster in Elen hielden de leden van de seniorenvereniging Orseni Dilsen-Stokkem onlangs haar eindejaarssamenkomst. De opkomst was uitzonderlijk groot, alzo waren het zaaltje en de aanpalende ruimte tot de nok gevuld. De aanstelling van een nieuwe voorzitter was het hoofdpunt van de vergadering. Vooraf gaf de heer...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL