Oud Limburgs Schuttersfeets

240120185
Vele belangstellenden waren woensdag 24 januari naar GC ‘De Stegel’ in Molenbeersel gekomen waar de Stuurgroep OLS 2018 een presentatie hield met als insteek het werven van vrijwilligers. “Voor het welslagen van het OLS zijn ruim 1.200 vrijwilligers nodig, voor, tijdens maar ook na het evenement”, zo liet Jo Brouns, voorzitter van de Stuurgroep weten....

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL