overstroming

130220192 Pater Sangersbrug Maaseik
Om het risico op overstromingen te verminderen, moeten verschillende doelgroepen inspanningen leveren. Via een educatief bordspel “Hoogwater zonder kater” ontdekken deelnemers al spelenderwijs hun gedeelde verantwoordelijkheid en hoe ze overstromingsrisico’s kunnen aanpakken. Het bordspel werd ontwikkeld door de Vlaamse overheid (De Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg, Departement Omgeving en Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en...
030220198 Maas Maaseik
In het ‘Wawweleurke’ van de Werkgroep Documentatie Maaseik, op 19 maart, zal gesproken worden over de overstroming van de Maas in 1880. Deze overstroming had dramatische gevolgen voor twee families van Maaseik. De middag wordt begeleid door Chantal Dreessen die veel kennis heeft over het onderwerp. Het ‘Wawweleurke’ zal doorgang vinden op 19 maart vanaf...
Maas hoog
Op de Negenoordweg in Dilsen-Stokkem zijn dieren naar een hoger gelegen gebied gebracht omdat de kans aanwezig was dat ze zouden verdrinken. Een wandelaar die aan de Nederlandse zijde van de Maas liep, merkte op dat de rivier flink gestegen was en dat enkele paarden en runderen, aan de kant in Dilsen-Stokkem, in een overstroomde...
Brandweer Maaseik 2
De rijbaan bij de brug aan de Breeërweg in Neeroeteren heeft tot twee maal toe onder water gestaan. Woensdag 13 december moest de brandweer om 22.45 uur ter plekke komen. De brandweermannen hadden ruim anderhalf uur nodig om het water weg te pompen. Ondertussen werd het verkeer omgeleid. Donderdagochtend 14 december was het op dezelfde...
Overstroming wateroverlast
De afgelopen junimaand werd onze provincie verscheidene malen ongemeen hard getroffen door noodweer, met als hoogtepunt het onweer van donderdagavond 23 juni. Hagelstenen met de omvang van tennisballen hebben op een aantal plaatsen onherstelbare schade aangericht aan fruitplantages. Intussen is de officiële schadevaststelling door de schattingscommissie, verzekerings- en gerechtsexperten op vele plaatsen achter de rug....
Zandzakken overstroming Neeroeteren
Een maand geleden werd Maaseik en in het bijzonder Neeroeteren zwaar geteisterd door hevige regenval. De hulpdiensten en stadsdiensten werkten met man en macht om bewoners bij te staan en erger te voorkomen. In de Langerenstraat werd een dijk van zandzakjes aangelegd om te beletten dat het water van de Witbeek in de huizen zou...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL