OZB

Sint-Martinus-kerk-Weert
In de belastingaanslag die Weertenaren vorige week hebben ontvangen zijn per abuis twee tarieven verwisseld. Dit betekent dat eigenaren van woningen een te hoge belastingaanslag hebben opgelegd gekregen. Gebruikers van bedrijfspanden hebben een te lage aanslag ontvangen. Dat is gebleken na berichten vanuit de interne organisatie en enkele alerte raadsleden. Wie een te hoge belastingaanslag...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL