parkeerbeleid

Kloosterbempten parkeergarage P3
De Stad Maaseik zet tijdelijke stappen in het parkeerbeleid. De situatie van dreigende leegstand en de onduidelijkheid over het parkeren op de markt moeten onmiddellijk aangepakt worden. Als college willen we dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en enkele tijdelijke maatregelen voorstellen aan de gemeenteraad in afwachting van het nieuwe parkeerbeleidsplan. De Stad kreeg verontrustende berichten...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL