participatie

50 Jaar Kinrooi
Volgend jaar bestaat de fusiegemeente Kinrooi 50 jaar… en dat wil men vieren. Hoe? Tot eind oktober kunnen de inwoners daar zelf ideeën voor aanreiken via kinrooimeemaken.be, het online burgerparticipatieplatform. Na een selectie van enkele ideeën kan men vervolgens stemmen op wat zeker in het feestprogramma moet zitten. Benieuwd naar de voorstellen of zelf een...
stadhuis gemeentehuis weert
Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft de nota participatie ‘Samen maken we Weert’ vastgesteld. Het doel van de nota is om draagvlak en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden te vergroten bij de keuzes die de gemeente Weert maakt. Ook wil de gemeente de kracht en inzet van de samenleving beter...
stadhuis gemeentehuis weert
Weert is een bruisende stad met inwoners en ondernemers die graag samen leuke dingen bedenken, doen en organiseren. Heb je een idee dat een positieve bijdrage levert aan de woonomgeving, leefbaarheid of verbinding in de wijken of dorpen van Weert? Kunnen jij en je buurtgenoten – op wat voor manier dan ook – de band...
stadhuis gemeentehuis weert
Weert is een bruisende stad met inwoners en ondernemers die graag samen leuke dingen bedenken, doen en organiseren. Soms kunnen ze daar wat ondersteuning bij gebruiken. Daarom blijft het gemeentebestuur ook de komende jaren initiatieven van inwoners die de leefbaarheid en sfeer in een buurt, wijk of dorp verbeteren, ondersteunen. Dat heeft de gemeenteraad 5...
Burgerparticipatie
 Kinrooimeemaken.be is het nieuwe burgerparticipatieplatform van gemeente en OCMW Kinrooi. Via deze online tool die maandag 18 maart online is gegaan, kan iedereen ideeën of voorstellen lanceren. Het beleid zal de ideeën in een later stadium selecteren en gebruiken voor de opmaak van het meerjarenplan. “Burgerparticipatie is een steeds belangrijker thema in onze bestuursploeg”,...
KiMa15032019-01
 Over de vraag wat er nodig is om Kinrooi nog beter en mooier te maken, laat het gemeentebestuur haar inwoners reeds nadenken. Vanaf maandag 18 maart kan men het antwoord ook kwijt… Dan start het gemeentebestuur met een participatietraject. De ideeën van de inwoners om de gemeente Kinrooi nog beter en mooier te maken...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL