Pastorale eenheid Sint-Jozef Kinrooi

EeJoze03032019-04
Tijdens de plechtige eucharistieviering, zondagochtend 3 maart, die in de zondagskerk werd voorgegaan door bisschop Patrick Hoogmartens, werd de federatie Kinrooi opgeheven en de pastorale eenheid Sint-Jozef Kinrooi opgericht. Tevens werd het pastoraal eenheidsteam (PET) officieel aangesteld. Dit team bestaat uit: pastoor Luc Vanherck als moderator en de leden Mathieu Achten, Hilda Clevers, Wally Eyckerman,...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL