Peter Ruijten

Hewe20062019-01
Wethouder Peter Ruijten van de gemeente Echt-Susteren heeft samen met wethouder Hub Meuwissen het startschot gegeven voor de herinrichting van de Heerweg – Kleefstraat en omgeving. De totale werkzaamheden zijn naar verwachting medio 2020 gereed. Bij de herinrichting worden onder meer het rioolstelsel, de rijbaanverharding en de trottoirs vervangen. Ook wordt de openbare verlichting door...
BoSus05042019-01
Boomfeestdag werd dit jaar, door weersomstandigheden, in Echt-Susteren een weekje later gevierd. Onder de prachtige lentezon planten de kinderen uit groep 5 van basisschool in ’t Park uit Susteren vorige week ieder een boom. Ook hebben ze samen met wethouders Peter Ruijten en Hub Meuwissen een plukhaag aangeplant in het vernieuwde park in de Mehre...
Verkeersexamen
Binnenkort zijn er weer verkeersexamens. Basisschoolleerlingen van groep zeven en/ of acht gaan dan weer de weg op voor het afleggen van het fietspraktijk onderdeel. De examens bestaan uit een theorie- en een praktijk deel. Voor het praktijkdeel gaan de leerlingen met een fiets een route in de schoolomgeving afleggen. In Echt zijn de fietspraktijkexamens...
DoESu05122018-01
De vissen van De Doort in Echt-Susteren zijn overgeplaatst naar een ander water. Het overplaatsen van de vissen is volgens de gemeente Echt-Susteren, Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, sportvisserij Limburg en de hengelsportvereniging Sint Jan uit Echt de enige manier om het afsterven van de vissen te voorkomen. Tegelijkertijd zijn de vijf organisaties gezamenlijk op zoek naar...
Kabel glasvezel
Partijen slaan de handen ineen om in onder meer het buitengebied van Echt-Susteren glasvezel aan te leggen. Daarvoor gaat wethouder Peter Ruijten, samen met de wethouders van Beesel, Bergen, Roerdalen, Roermond en Venlo met ‘Glasvezel buitenaf’ en de Provincie Limburg een overeenkomst ondertekenen. Hiermee geven bovenstaande partijen aan zich maximaal in te spannen met als...
SmilES01102017-01
Op de Maasbrachterweg in Echt en op de Hoogstraat op de Slek heeft de gemeente Echt-Susteren drie permanente snelheidsdisplays geplaatst, de zogenaamde ‘smileys’. De ‘smileys’ zorgen ervoor dat automobilisten zich bewust worden van hun rijsnelheid. Op deze relatief drukke 30km/h wegen is bewustwording van de bestuurders met betrekking tot de snelheid gewenst. Wethouder Peter Ruijten:...
smalste stukje nederland Echt-Susteren Hessels
De gemeenteraad van Echt-Susteren is akkoord gegaan met de verbouwing van het oude raadhuis aan de Plats in Echt. Deze verbouwing moet, samen met een aanpassing van de aula van het Connect College, invulling geven aan de behoefte van verenigingen en inwoners uit Echt. De gemeente is nog in overleg met diverse participanten over de...
bicycle-rider-1740730_1280
De provincie Limburg gaat, na aanleiding van een gesprek met wethouder Peter Ruijten van Echt-Susteren, een onderzoek instellen naar de verkeersveiligheid op kruispunten van de Rijksweg in de gemeente. Dat heeft gedeputeerde Geurts toegezegd. De afgelopen jaren zijn hier verschillende ongevallen geweest en hebben bewoners hun zorgen kenbaar gemaakt. Het gaat om een zestal punten....

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL