PGB

Ziekenhuis bed
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het jeugdhulpstelsel en de nieuwe taken in de WMO. Binnen beide stelsels kunnen hulpvragers kiezen om de ondersteuning/hulp te ontvangen in de vorm van zorg in natura (geregeld via gecontracteerde aanbieders) of een persoonsgebonden budget (PGB). De PGB regeling voor Jeugdhulp en WMO is onlangs geëvalueerd. Naar aanleiding van...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL