plastic

plTIbr30012018-01
Ongeveer 330 laatstejaars van omliggende lagere scholen ontdekten in TISM Bree via Plastic Lab de magische wereld van technologie en wetenschappen. Met behulp van dit Lab, een mobiel labo vol met technologische en hightech experimenten, leerden ze heel wat bij rond recyclage en kunststofverwerking. Dit is één boeiende vorm van technisch onderwijs. Leerlingen konden er...
2017.097 - Plastic bekers
De Weerter CDA-fractie wil van het college van B en W weten waarom de regels voor het gebruik van glas of plastic in de horeca zijn aangepast en waarom het college geen uitvoering geeft aan de motie daarover die de gemeenteraad heeft aangenomen. Ook politieke beweging DUS Weert geeft aan het besluit om de Weerter...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL