priester

Geert Narinx-2
Afgelopen zondag 10 juli 2022 werd Geistingenaar Geert Narinx tot priester gewijd tijdens een lange, maar sfeervolle Viering in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. Een honderdtal dorpsgenoten was present om de wijdeling een hart onder de riem te steken en hem achteraf uitvoerig te feliciteren. Geistingen is nu helemaal klaar voor de feestelijkheden van de Eremis...
TuJa02072019-01
Op zondag 30 juni werd E.H. Arthur (Tuur) Janssen in Bree centrum gevierd met zijn platina priesterschap. Talrijke aanwezige leden van verenigingen waarvan hij proost is, kwamen meevieren. De 94-jarige ‘Tuur’ Janssen is altijd jong van geest gebleven. Tuur werd priester gewijd op 3 juni 1949. Op de dag van zijn 24ste verjaardag. Na een...
PriJub27052019-01
De Sint-Elisabethparochie van Stokkem vierde feest n.a.v. het 25-jarig priesterjubileum van E.H. Ludo Vaes, pastoor van de parochies Stokkem en Lanklaar. De parochiegemeenschap had het kerkgebouw van Stokkem, waar de plechtigheid plaatshad, opgesmukt met tientallen bloemenkransen en -slingers, zowel binnen als buiten. Bij het binnentreden werd de heer Vaes, omringd door vier confraters, voorafgegaan door...
Sint-Michielskerk Bree
Lode Delille is vijftig jaar werkzaam als priester en evenzoveel jaren in de Parochie Bree. Dit jubileum wordt zondag 27 augustus groots gevierd in Bree. De brandweer, waarvan hij proost is, zal hem begeleiden naar de kerk voor de viering om 11.00 uur. Daarna zal de schutterij van Beek, waarvan hij eveneens proost is, hem...
christ-898330_1920
Deken Tjeu Plessers vierde zondag 2 juli zijn 40ste verjaardag van zijn priesterwijding. In de decanale kerk van Hamont vond een plechtige eucharistieviering plaats voor alle parochies uit de federatie. De viering werd opgeluisterd door alle kerkkoren van de vier parochies. In zijn homilie belichtte E.H. Jan Boonen de taken van de priester. Na de viering vond...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL