Roger Janssen

Lezing Sybrandus Drost-1
De lezing die door De Pater Sangerskring Maaseik Maaseik gisteren werd georganiseerd over Sybrandus Drost, is druk bezocht. Aalmoezenier Roger Janssen sprak over de kroniek die de confrater van Sybrandus Drost na de oorlog had opgemaakt als Oorlogsdagboek voor het Davidsfonds. Uit de kroniek blijkt dat het boek belangrijk is voor de geschiedschrijving van Maaseik....
Boek Sybrandys Drost Maaseik-1
Sybrandus Drost is niet alleen bekend geraakt omwille van de ontelbare steekkaarten met genealogische gegevens over Maaslandse families. Hij heeft ook tal van notarisakten uit de 17de en 18de eeuw gekopieerd en toegankelijk gemaakt voor de heemkunde. Minder bekend, maar niettemin zeer belangrijk voor de geschiedenis van het Maasland, en met uitbreiding van Limburg, is...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL