Rooj Laeftj

Stramproy
De afgelopen week heeft de Dorpsraad van Stramproy weer stappen gezet in de vijf projecten van Rooj Laeftj. Allereerst was er een vergadering van verenigingen, met communicatie en evenementen. Daarbij bleek dat er binnen een aantal verenigingen (Da Capo, Brevendia, Tennisclub, Stichting Leefbaarheid, Hartsafe, Schutterij Antonius en de Dorpsraad) al met goede interne ontwikkelingen olv...
Pastoor Greymansstraat Stramproy
Bij de eerste bijeenkomst van Rooj Laeftj! hebben de aanwezigen samen gedroomd over leefbaarheid en behoud van voorzieningen in de Roojer gemeenschap. Daaruit volgde een tweede bijeenkomst waarbij de meest aansprekende thema’s in vijf werkgroepen zijn uitgewerkt. Een vervolg is aangekondigd. Met zes enthousiaste personen de werkgroep ‘Same gruuëts belaeve’, met als hoofdthema evenementen, is...
Pastoor Greymansstraat Stramproy
Vorige week zaterdag werd door 35 mensen het volgende stuk van Rooj Laeftj ingevuld. De bedoeling is om het leven in Rooj goed te houden en waar mogelijk te verbeteren. Nu is er in 5 werkgroepjes aangegeven waar men samen echt mee aan de slag wil gaan. Daarnaast is er veel opgehaald dat men wil...
Stramproy Nijverheid Vosseven
Komende zaterdag gaat de organisatie achter Rooj Laeftj, met het volgende stuk van Rooj Laeftj aan de slag. De bedoeling is om het leven in Rooj goed te houden en waar mogelijk te verbeteren. Er is al veel opgehaald in de afgelopen weken, en de werkgroep heeft hier een vijftal thema’s uit gehaald zoals Samenwerken...
Pleinfeest Roy-01
Op 19 en 20 mei zal het Kerkplein van Stramproy het podium vormen voor het Roojer Pleinfieëst. Een 4-tal Roojer verenigingen, te weten de Schutterijen St. Catharina en St. Antonius, het Gemengd koor Da Capo en Fanfare St. Willibrordus, verenigd in de Stichting Royer Muziek zijn dan verantwoordelijk voor een gezellig Pleinfieëst. Uiteraard zal het...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL