Rotem

BiGaCen07012021-01
In Dilsen-Stokkem is protest vanwege de aankondiging van een gascentrale. Die staat gepland in Rotem. Initiatiefnemer van het protest is inwoner Jackie Janssen. “De effecten op de omgeving zijn te groot, de baten te klein”, zo laat hij weten. Hij schreef er ook een blog over. De geplande stoom- en gasturbine zou in het noordoosten...
HaRot15052020-01
Vandaag om 10.10 uur heeft DOVO onder gecontroleerde omstandigheden een handgranaat tot ontploffing gebracht op het industrieterrein van Rotem. De handgranaat werd aangetroffen tijdens het magneetvissen.
Dilsen-Stokkem vlag
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Dilsen-Stokkem heeft in zitting van 27 september 2019, de proces- en startnota van het GRUP Centrumplein Rotem goedgekeurd. Met dit GRUP wenst het college de ontwikkelingsmogelijkheden in het woonuitbreidingsgebied te Rotem vast te leggen en ter compensatie een binnengebied in Elen te schrappen. Het college van...
american-stafford-2390846_1920
De Stad Dilsen-Stokkem heeft maandag 7 oktober de hondenlosloopzone in het bos aan de Brugstraat in Rotem geopend. De werken, goed voor een kostprijs van ca. € 10.000, werden de voorbije maanden afgerond. Wandelaars, joggers of fietsers hebben soms al eens last van honden. Niet iedereen vindt het even leuk als een hond enthousiast tegen...
Kapel van de weerstand Rotem Dilsen
Op zondag 1 september heeft om 10.30 uur de traditionele herdenkingsplechtigheid plaats aan de Kapel van de Weerstand in Rotem, voor de 130 oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die in onze regio hun leven lieten voor vrede en vrijheid voor ons allen. Deze keer zal het een bijzondere viering zijn. Ze vindt immers voor de...
cycle-path-3444914_1920
Tijdens de gemeenteraad van juni werd het technisch dossier goedgekeurd voor de realisatie van een nieuwe boogbrug aan het kruispunt van de Kantonsweg, de Vaartstraat en de Klaverstraat in Rotem. De eerste boogbrug werd op het eind van de 19de eeuw aangelegd voor de treinverbinding tussen As en Maaseik. De rails verdwenen over de boog....
Optocht Boshoven 2018 - 192
Op paasmandag vindt in Rotem de carnavalstoet van KV De Kezelzekskes Rotem plaats. De weersomstandigheden kunnen deze keer niet beter zijn, zodat jeugdprinses Hannelore, jeugdprins Colin en alle carnavalisten optimaal kunnen genieten. Om alles veilig te laten verlopen heeft de Stad Dilsen-Stokkem enkele verkeersmaatregelen genomen. Volgende straten van het parcours worden verkeersvrij gemaakt van 12.00...
18022018147
Karnavalsvereniging ‘De Kezelzekskes’ uit Rotem heeft een nieuwe datum voor hun stoet, die afgelopen zondag vanwege het noodweer geen doorgang kon vinden. Deze zal nu op Paasmaandag door de straten van Rotem trekken. De stoet, die reeds voor de 36ste maal door Rotem zal trekken, kent een ander parcours dan voorgaande jaren. Opstellen zal op...
Kezelzekskes
Waarschijnlijk geen carnaval voor Prins Dario van ‘De Kezelzekskes’ in Rotem. De heerser over het Rotemse rijk is door agenten van de Politiezone Maasland opgepakt voor verhoor omdat er bij hem thuis een wietplantage is ontdekt. De carnavalsvereniging heeft laten weten de samenwerking met de Prins inmiddels stop te hebben gezet. Naast Dilsen-Stokkem is er...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL