SAVE-charter Steden & Gemeenten

SACharDils06112019-02
Op woensdag 6 november ondertekende de stad Dilsen-Stokkem het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De stad Dilsen-Stokkem is daarmee de 113e Vlaamse gemeente die het charter ondertekent. De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd...
SAVE-bord Ray Bocholt
De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) tracht via het ‘SAVE-charter Steden & Gemeenten’ zoveel mogelijk steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Met dit charter wenst OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL