schoolviering

BoKsg29062019-01
De basisscholen van het katholiek onderwijs in de pastorale eenheid Kinrooi sloten de voorbije week het schooljaar af met een viering in de kerken. In de Sint-Martinuskerk van Kessenich ging E.H. Jaak Leen voor in een ‘keitoffe viering’. De kinderen van de Bommesaar vierden enthousiast mee. Voor de juffen was er een kleine attentie. En...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL