Sint-Augustinusinstituut Archives - Grensland Actueel

SAB laureaat in ondernemerswedstrijd van Unizo

Het afgelopen schooljaar schreven de leerlingen van 6 Economie-wiskunde van het SAB in groepjes in totaal vier Engelstalige ondernemingsplannen voor een zelfbedacht ‘business idea’. Na een brainstorm op de Corda campus, verschillende pitching momenten binnen en buiten de schoolmuren, de opmaak van een Business Model Canvas en vele uren schrijven aan het eigenlijke ondernemingsplan, werden … Continued

24.000 euro Provinciale subsidie voor Groene speelplaats Sint-Augustinusinstituut Bree

Enkele weken geleden kreeg het Sint-Augustinusinstituut van Bree van de Provincie Limburg het fantastische nieuws dat ze een subsidie van € 24.000,– krijgen voor de aanleg van een nieuwe ‘groene’ speelplaats. Op donderdagvoormiddag 25 april is de gedeputeerde voor Leefmilieu van de Provincie Limburg, de heer Bert Lambrechts, naar de school gekomen om het subsidiereglement … Continued

SAB scoort op de tweede ronde van de Biologie Olympiade

Na een eerste selectie uit 2.466 deelnemers in januari, werden eind februari 173 leerlingen uitgenodigd in Gent voor een tweede selectie-ronde. Ook het Sint Augustinusinstituut uit Bree was daar vertegenwoordigd met maar liefst 3 deelnemers die het allen erg goed deden. Axelle en Kobe uit 6WW en Bram uit 5 WW maakten er het beste … Continued

Minister Jo Vandeurzen naar Sint-Augustinusinstituut Bree

Klas 6 Humane Wetenschappen van het Breese Sint-Augustinusinstituut kreeg afgelopen week minister Jo Vandeurzen op bezoek. Hij kwam in het kader van het eindproject ‘Gezondheidszorg en Welzijn’. De leerlingen geven aan flink wat te hebben bijgeleerd van de politieke werking. Ook actuele zaken, zoals ‘de klimaatmars’ kwam tijdens het bezoek van de minister aan de … Continued

Leerlingen van Sint Augustinusinstituut Bree ruimen zwerfafval op

Op donderdag 22 november 2018 organiseert het Sint Augustinusinstituut Bree een afvalevenement in het kader van de Europese Week van de Afvalvermindering. De organisatie ‘Mooimakers’ gaat hierbij helpen door gratis drie animatoren naar de school te sturen van 09.00 tot 13.00 uur. De leerlingen van de leerlingenraad gaan deze week een filmpje maken rond zwerfvuil … Continued

Duaal leren succesvol bij het Sint Augustinusinstituut in Bree (video)

Het Sint-Augustinusinstituut van Bree is onlangs in het proefproject ‘duaal leren kinderbegeleider’ (7de specialisatiejaar) gestapt. Het gaat om een volwaardige opleiding naast het traditionele voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden bij duaal leren voor het grootste deel (minimaal 60 %) op de werkvloer worden verworven. De combinatie van een zeer praktische opleiding op … Continued

Schoolklassen verkennen industrieterreinen Bree

In het kader van het BRES-project fietsten onlangs diverse leerlingen van het Sint Augustinusinstituut in Bree over de industrieterreinen Kanaal Noord, Kanaal Zuid en Vostert in Bree. Bij de grootste bedrijven hielden ze halt en vertelden ze aan hun medeleerlingen over het bedrijf: de geschiedenis, een overzicht van de belangrijkste producten en enkele wetenswaardigheden kwamen … Continued

SAB-senioren op bezoek

Een kleine duizend jaar aan onderwijservaring, dat kreeg men op het Breese Sint Augustinusinstituut onlangs op bezoek. Een dertigtal oud-leerkrachten ging graag in op de uitnodiging om hun oude werkplek nog eens te bezoeken. Na een kort welkom, een kleine rondleiding, een stukje taart en vooral veel gezellige babbels was iedereen het erover eens: dit … Continued

SAB schittert op de proclamatie VONW

Zondag 27 mei 2018, Leuven, Aula Pieter De Somer, KULeuven. Een zaal vol toekomstige wetenschappers en hun terecht fiere ouders en leerkrachten. Ook dit jaar werd SAB uit Bree uitgenodigd op de proclamatie en prijsuitreiking van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen. Na een boeiende uiteenzetting door Frank Deboosere, peter van de olympiades wetenschappen, beloofde deze … Continued