Stad Dilsen-Stokkem Archives - Grensland Actueel

Aanpassing weginrichting Kantonsweg x Ritserstraat in Dilsen-Stokkem

De Stad Dilsen-Stokkem voert momenteel enkele aanpassingen uit aan het kruispunt Kantonsweg-Ritserstraat. Naar aanleiding van de proefopstellinq op het kruispunt Kantonsweg x Ritserstraat, werd de verkeerssituatie samen met de verkeersdienst van de politie geëvalueerd. De verplichte richting voor het groenperk, komende vanaf de Ritserstraat richting Kantonsweg, meer bepaald het groenperk langs rechts voorbij rijden, is … Continued

Dilsen-Stokkem investeert in buurt- en jongerenwerker

Het OCMW van Dilsen-Stokkem heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met RIMO vzw en Uit de Marge vzw in het kader van buurtopbouwwerk. Er zullen begin 2020 twee buurtopbouwwerkers aan de slag gaan in de impulswijken Noteborn/Bonekamp, Hoefkamp, Kapelhof en Veeweide. Daarnaast gaan de buurtopbouwwerkers ook actief zijn in de Kempenstraat en Tienstraat in Rotem. Schepen van sociale … Continued

Dilsen-Stokkem Hartveilig

Op vrijdag 3 januari ontving de stad Dilsen-Stokkem officieel de titel ‘Hartveilige stad’. “Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt hij/zij een stroomstoot toegediend met een automatisch externe defibrillator (AED), dan heeft het tot 70 % … Continued

Prijs voor Stad Dilsen-Stokkem tijdens #sportersbelevenmeer

De Stad Dilsen-Stokkem heeft donderdag 12 december een prijs in de wacht weten te slepen tijdens de uitreiking van de #sportersbelevenmeer-awards in Genk. De award voor gezinssport ging naar de Stad Dilsen-Stokkem. Men won deze award specifiek voor de organisatie van de Familiedag tijdens de Parkfeesten. Daarnaast werd de stad ook genomineerd voor de overall … Continued

Politiezone Maasland plant drie klimaatbomen

In het bijzijn van de Gouverneur van de provincie Limburg, Herman Reynders, burgemeester van Dilsen-Stokkem Sofie Vandeweerd, tevens voorzitter van de Politiezone Maasland, burgemeester Johan Tollenaere van de Stad Maaseik en de korpschef van de Politiezone Maasland, Ronin Cox, plant de politiezone Maasland drie klimaatbomen op haar site te Maaseik. Het Limburg Sterk Merk (LSM)- … Continued

Dilsen-Stokkem investeert in duurzame, dynamische toekomst

De gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn van Dilsen-Stokkem hebben op 9 december 2019 het beleidsplan en de bijhorende meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 goedgekeurd. De budgettaire situatie van Dilsen-Stokkem is positief. De stad is financieel gezond en heeft een sluitend meerjarenplan. De bestaande belastingen blijven ongewijzigd en er komen geen nieuwe belastingen. Verder … Continued

Renovatiewerken sporthallen in Dilsen-Stokkem

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem heeft zopas de aannemers aangesteld voor werkzaamheden aan de sporthallen van Dilsen en Elen. Het dak van de sporthal in Elen wordt volledig vernieuwd. Er komt een nieuwe isolatielaag met daarop een nieuwe roofing. De kostprijs voor deze werken bedraagt ruim 78.000 euro. Met dit nieuwe dak kiest de stad niet … Continued

Burgemeester Dilsen-Stokkem in het huwelijksbootje gestapt

Begin dit jaar werd de burgemeester van Dilsen-Stokkem, Sofie Vandeweerd, door haar partner ten huwelijk gevraagd. Het was haar verjaardag. “Onvergetelijk”, aldus de burgemeester van Dilsen-Stokkem toen in een reactie. Zaterdag 30 november was het zover. Ten overstaande van het voltallige schepencollege trad Sofie Vandeweerd in het huwelijk met Bert De Meulemeester. Het huwelijk werd … Continued

Gedenkteken in Dilsen-Stokkem voor Tweede Wereldoorlog

Op zondag 24 november worden enkele marktante personen uit de Tweede Wereldoorlog in Dilsen-Stokkem herdacht door het onthullen van een gedenkteken. De organisatoren zijn de Geschied- en Heemkundige kringen van Elen, Rotem, Dilsen en Lanklaar, de kunstkring Arnold Sauwen Stokkem, de militaire vriendenkring Dilsen en de oudstrijders. Om 14.00 uur wordt er op de Veeweide … Continued

Dilsen-Stokkem tekent SAVE-charter

Op woensdag 6 november ondertekende de stad Dilsen-Stokkem het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De stad Dilsen-Stokkem is daarmee de 113e Vlaamse gemeente die het charter ondertekent. De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd … Continued