Tungelroy Archives - Grensland Actueel

Pastoor Stramproy gaat na 23 jaar naar Ubach over Worms

Pastoor Harry Notermans van Stramproy, Altweerterheide, Tungelroy en Swartbroek gaat naar een andere parochie. Hij zal binnenkort naar Ubach over Worms gaan, een onderdeel van de gemeente Landgraaf. De bisschop wil weer regelmatig gaan rouleren met de dienstdoende pastoors in het bisdom. Er loopt op dit moment een benoemingsprocedure voor de parochies in Stramproy, Altweerterheide, … Continued

Dorpsoverleg Tungelroy pleit voor behoud voorzieningen voor ouderen

Het Dorpsoverleg Tungelroy heeft een Dorpsontwikkelingsvisie tot 2028 opgesteld. In die visie op de toekomst van het kerkdorp van Weert geeft het Dorpsoverleg aan zich zorgen te maken over het behoud van voorzieningen, vooral voor ouderen, in het dorp. Wanneer de nu nog aanwezige voorzieningen ophouden te bestaan, vreest het Dorpsoverleg dat ouderen toenemend uit … Continued

Dorpenoverleg STAS over woningcoöperaties en klimaatdoelstellingen

Al sinds diverse jaren hebben de dorpsraden van Weert een onderling overleg. Swartbroek, Tungelroy, Altweerterheide en Stramproy vormen zo het STAS-overleg. Samen met gemeente, Punt Welzijn. Politie en Wonen Weert worden ‘dorpse thema’s’ besproken. Die zijn vaak toch wat anders dan de thema’s voor een stadswijk, als Leuken, Moesel of Fatima. Afgelopen week was dat … Continued

Verkoop bouwkavels en projectwoningen Tungelroy

Aan de Baetenhof, een nieuw hofje dat bereikbaar is vanaf de Tungeler Dorpsstraat in Tungelroy, zijn vier bouwkavels te koop en worden 14 projectmatige woningen verkocht. De gemeente verkoopt de bouwkavels. De projectwoningen worden door projectontwikkelaars verkocht. De mogelijkheid tot inschrijving voor de vier kavels staat open vanaf woensdag 2 januari 2019.

Plan voor woningbouw op binnenterrein aan Tungeler Dorpstraat in Tungelroy

De gemeente Weert start de ontwikkeling van een bouwplan voor 18 woningen op een braakliggend binnenterrein achter de Tungeler Dorpstraat tegenover de Trupperttstraat in Tungelroy. Het bouwplan heeft door de crisesjaren ruim 10 jaar stilgelegen. Nu is de vraag naar nieuwbouwwoningen in Tungelroy echter snel gestegen. In Tungelroy ligt achter de lintbebouwing van de Tungeler … Continued

Schutterij Sint Barbara Tungelroy in diepe rouw

Zondag 1 juli verwelkomde Theo Mertens in vol schuttersornaat zijn echtgenote Annie met kleindochter/bloemenmeisje Indy aan de schutterspoort tijdens het OLS te Raam. Hoe groot was ’s avonds zijn vreugde toen het eerste zestal van de Tungelroyse schutterij terug mocht komen voor de kaveling komende zaterdag. Het zestal waar Thei van Hallefers, zoals hij bekend … Continued

Na 25 jaar weer koning

Tijdens een drukbezocht koningsvogelschieten in Tungelroy op Hemelvaartsdag kreeg de plaatselijke schutterij Sint Barbara een nieuwe koning. Wat hem precies 25 jaar geleden overkwam, herhaalde zich weer. Hubert Houben werd na een spannende strijd schutterskoning. Hubert is buksmeester en achterop-schutter van het eerste zestal. Hij zal ook dit jaar proberen om Europees schutterskoning te worden … Continued

Kerkbestuur Tungelroy wil seniorenwoningen bouwen op plaats Piuszaal

Het kerkbestuur van de H. Barbara-parochie in Tungelroy heeft de gemeente Weert gevraagd de bouw van seniorenwoningen op de plaats van de Piuszaal mogelijk te maken. Weert wil echter niet meewerken aan deze eventuele plannen door de bestemming van de Piuszaal te veranderen in woonbestemming. Het kerkbestuur van de parochie van Tungelroy heeft direct grenzend … Continued

Kienen in plaats van musical in Tungelroy

Na 5 succesvolle jaren van kerstmusical gooit Scouting Tungelroy het in 2017 over een andere boeg. De blokhutdeuren wordt op zaterdag 23 december voor Kerstkienen. In twee zalen zal een heus kienavond gepresenteerd worden. Er zijn 5 speelronden en de kosten zijn hiervoor 5 euro. Breng dus zelf je stift/pen/fiches mee en kom meedingen naar … Continued

Jubileum schuttersfeest in Tungelroy

Op zondag 28 mei viert Tungelroy het gouden jubileum van de plaatselijke schutterij, Sint Barbara. Om 12.30 uur start een academische zitting waar zal worden ingegaan op het feit dat precies 125 jaar geleden in Tungelroy de Eerste Zuid-Nederlandse coöperatieve stoomzuivelfabriek werd opgericht. Om 13.00 uur zullen de schutterijen van de kantonnale schuttersbond Eendracht Maakt … Continued