‘Verlichting Zwakke Weggebruikers’

SchLank04122019-01
Vanaf 9 december 2019 zullen er nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd worden in de schoolomgeving van Lanklaar om de verkeersveiligheid te verhogen. Deze wijzigingen zijn een belangrijke stap naar aangename en gezonde school- en woonomgeving in Lanklaar-centrum. Bij de start van het huidige schooljaar werd op vraag van de Vrije Basisschool De Startbaan een proefproject opgestart waarbij...
fiets verlichting
Vanochtend heeft de Politiezone Maasland in het kader van de Actieweek ‘Verlichting Zwakke Weggebruikers’ een verkeerscontrole uitgevoerd. Hier kregen 13 jongeren een proces-verbaal en werden er drie onmiddellijke inningen uitgeschreven. De jongeren zullen op een latere datum uitgenodigd worden tot het volgen van een verkeersvormingsklas. De Politie geeft aan dat deze controles nog regelmatig herhaald...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL