WBM Archives - Grensland Actueel

Veel belangstelling bij vergadering over eventuele komst arbeidsmigranten naar WBM-gebouw Stramproy

De plaatsing van 204 arbeidsmigranten in het WBM-gebouw in Stramproy is nog niet helemaal zeker. Het college van B&W in de gemeente Weert heeft de initiatiefnemers naar aanvullende informatie gevraagd om half juni een besluit te nemen. Dit bleek uit een druk bezochte vergadering van de Adviescommissie Ruimte en Economie, dinsdagavond 15 mei. Honderdvijftig inwoners … Continued

Commissievergadering over arbeidsmigranten in WBM-gebouw in Stramproy

De situatie van de Huisvesting Arbeidsmigranten, en de specifieke plannen voor het WBM-gebouw in Stramproy, worden tijdens de commissie Ruimte van de gemeente Weert op 15 mei aanstaande besproken. Daar mogen burgers en andere groepen inspreken. Zowel het buurtcomité als de Dorpsraad van Stramproy zal daar hun mening over het plan herhalen. Ook zal de … Continued

Informatie-avond WBM-gebouw in bomvolle Zaal

Met 400 aanwezigen was de Zaal in Stramproy bomvol tijdens de informatieavond over het WBM-gebouw. Door het buurtcomité, de Dorpsraad en een 5-tal gemeenteraadsleden werd ingegaan op de feiten en omstandigheden van de plannen om 204 arbeidsmigranten in het oude WBM-gebouw te gaan huisvesten. Ondanks de emoties die het plan oproept, werd de avond netjes … Continued

Informatieavond over arbeidsmigranten in WBM-gebouw Stramproy

Ondanks het groter wordende rumoer in het dorp, over de komst van 204 arbeidsmigranten in het WBM-gebouw, wil de gemeente Weert even pas op de plaats houden. Zo wil de gemeente pas een informatie-avond houden, als de klankbordgroep WBM aan het werk is, en de vergunning wellicht al verleend is. Daarom slaan de buurtgenoten en … Continued

Huisvesting arbeidsmigranten in Stramproy en Weert

In verschillende media zijn de afgelopen weken berichten verschenen over de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Weert. Het college van de gemeente Weert vindt het belangrijk duidelijkheid te geven over het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, hoe dit door het college wordt uitgevoerd en wat de stand van zaken op dit moment is … Continued

Herbestemming WBM gebouw Stramproy

De afgelopen week werd bekend dat er 204 arbeidsmigranten in het oude WRM-gebouw in Stramproy zullen komen. “We zijn hiermee compleet overvallen”, zo luidt het in een reactie van de Dorpsraad Stramproy. De gemeente Weert laat weten dat er een plan ligt om gedurende tien jaar arbeidsmigranten in 60 -70 kamers te gaan huisvesten. Kamers … Continued