Wendy van Eijk Archives - Grensland Actueel

College Weert verleent vergunning tijdelijke huisvesting internationale werknemers Doctor Schaepmanstraat

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert heeft een besluit genomen op de vergunningaanvraag voor het tijdelijk huisvesten van (maximaal) 108 internationale werknemers op de eerste verdieping van een gedeeltelijk leegstaand kantoor van een bedrijfspand aan de Doctor Schaepmanstraat in Weert. De 108 internationale werknemers mogen hier voor de duur van maximaal … Continued

Kans op combinatie van woningbouw met concertzaal in Muntcomplex

De concertzaal in de voormalige locatie van het RICK in het Muntcomplex kan mogelijk worden behouden. Wethouder Van Eijk overlegt samen met ontwikkelaars en een derde partij of er samenwerking mogelijk is waarbij de concertzaal behouden kan blijven. Op basis van de uitkomsten van dit overleg wordt een plan gemaakt. De concertzaal wordt geroemd vanwege … Continued

100 extra woningen in Laarveld fase 4

Weert groeit! Het aantal inwoners steeg dit jaar al naar boven de 50.000. De vraag naar woningen is groot. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om 100 woningen extra te ontwikkelen in fase 4 van Laarveld. Er wordt gebouwd in vier fases. Fase 1 is nagenoeg volledig gerealiseerd. Voor fase 2 zijn … Continued

Weert presenteert sluitende begroting 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Weert presenteert een sluitende begroting voor 2020. Door tegenvallende ontwikkelingen in het gemeentefonds (het geld wat de gemeente van het Rijk ontvangt) is de gemeente Weert genoodzaakt keuzes te maken om te komen tot een meerjarig sluitende begroting 2020. Er is zeer kritisch gekeken naar alle budgetten en … Continued

College verleent vergunning huisvesting arbeidsmigranten Stramproy

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert heeft een besluit genomen op de vergunningaanvraag voor het tijdelijk huisvesten van (maximaal) 204 arbeidsmigranten in een leegstaand kantoorpand in Stramproy. De 204 arbeidsmigranten mogen hier voor de duur van maximaal 10 jaar worden gehuisvest. Dit besluit is genomen op basis van de in december … Continued

Horecavoorziening bij Openluchttheater De Lichtenberg

De gemeente Weert werkt mee aan een voorstel om openluchttheater De Lichtenberg, na restauratie, uit te breiden met een horecavoorziening. Het college van burgemeester en wethouders stemde in met dit initiatief onder voorwaarde dat de plannen goed worden geïntegreerd en dat parkeren op eigen terrein of omliggende terreinen mogelijk is. De gemeente Weert is erg … Continued

Landschapspark Weert-West bijna klaar

De afgelopen tijd is er hard gewerkt in de omgeving van de IJzerenmanweg en Voorhoeveweg in Weert. De wegen zijn vernieuwd, er zijn wandel- en ruiterpaden gerealiseerd en er is veel extra groen aangeplant. Er zijn nog een aantal openstaande (onderhouds)werkzaamheden. Deze worden binnenkort opgepakt. In de afgelopen periode zijn de asfaltwegen vernieuwd en zijn … Continued

Ontwikkeling Laarveld fase 3

De gemeente Weert start met de ontwikkeling van fase 3 van het plan Laarveld. De woningmarkt is aangetrokken. Ook in Weert. De verkoop van kavels in fase 2 van het plan Laarveld is snel verlopen. Alle kavels in fase 2 zijn verkocht. Alleen in fase 1 zijn nog enkele bouwkavels te koop. Wethouder Wendy van … Continued

Plannen voormalige gymzaal Begijnenhofstraat Weert

Bij de gemeente Weert is een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige gymzaal aan de Begijnenhofstraat. De initiatiefnemers willen de voormalige gymzaal slopen en een woonhofje realiseren. Daarvoor moet het bestemmingsplan herzien worden. Het plan is om na de sloop van de gymzaal een kleinschalig woonhofje met acht woningen te … Continued

Ontwikkelingen huisvesting arbeidsmigranten in Weert

De gemeenteraad van Weert heeft in december 2018 een geactualiseerd beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Onderdeel van dit beleid is om maximaal 3 initiatieven van in totaal 1000 personen in Weert toe te staan. Inmiddels hebben zich meerdere initiatiefnemers voor grootschalige huisvesting gemeld. Bij de eerste drie wordt nu de haalbaarheid van hun … Continued