werkzaamheden Archives - Page 2 of 16 - Grensland Actueel

Riolerings- en wegeniswerken Zandstraat Dilsen-Stokkem

De werken in de Zandstraat en de straten Reuzelaar, Keizerskamp, Breemstraat en Kromstraat in Dilsen-Stokkem gaan weldra van start. Eind augustus vond er een infovergadering plaats met de betrokken inwoners. Daar werd meer toelichting gegeven bij de geplande riolerings- en wegeniswerken. Op 16 september zullen de verschillende nutsmaatschappijen met de voorbereidende werkzaamheden starten. Deze eerste … Continued

Ruime belangstelling informatieavond over werkzaamheden Bleumerstraat

Ruim 100 aanwezigen waren dinsdagavond 3 september aanwezig in De Maaspoorte voor de informatieavond over de geplande werkzaamheden aan de Bleumerstraat in Maaseik. De werkzaamheden in deze Maaseiker straat voor de renovatie vallen gelijktijdig met de werkzaamheden voor een gedeelte van de Mgr. Koningsstraat. Tijdens de bijeenkomst werd besproken wat er zoal gaat gebeuren. Op … Continued

Werken Fluvius Heppersteenweg in Maaseik

In opdracht van Fluvius start de firma APK uit Overpelt op maandag 2 september 2019 met de uitbreiding van het electriciteitsnet vanaf de electriciteitscabine in de Tweede Straat naar de woning Heppeneert 30. De werken zullen duren tot 20 december 2019. Dit is de datum waarop de werken volledig af zullen zijn. Het is niet … Continued

Werkzaamheden Bleumerstraat starten medio oktober

De werkzaamheden in de Maaseiker Bleumerstraat voor de renovatie van deze straat en een gedeelte van de Mgr. Koningsstraat zullen 14 oktober van start gaan. Burgemeester Johan Tollenaere van de Stad Maaseik heeft gemeld dat de opdracht aan aannemer Dominique De Coster inmiddels gegeven is. Als voorbereiding zal er een informatievergadering plaatsvinden op dinsdag 3 … Continued

Intelligente verkeerslichten bij werkzaamheden in Neeroeteren

Op de Diestersteenweg in Neeroeteren zullen verkeerslichten met bewegingssensoren geplaatst worden. Dat is de uitkomst van een lobby van het Schepencollege van de Stad Maaseik. “Dit is besloten in overleg met Aquafin vanwege de werkzaamheden die plaats vinden op de Diestersteenweg in Neeroeteren”, aldus burgemeester Johan Tollenaere van de Stad Maaseik. De lichten zijn inmiddels … Continued

Tijdelijke afsluiting Witte Torenstraat in Bree

Tussen 20 augustus en 30 augustus zal de Witte Torenstraat in Bree worden afgesloten voor het maken van een rioleringsaanlsuiting op het openbaar net. Dit geldt voor het doorgaande verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer en fietsers. Bewoners en handelaars worden schriftelijk verwittigd door de aannemer.

Rooiwerkzaamheden Zuiderstraat Weert

De gemeente Weert is bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van de riolering en het opnieuw inrichten van een aantal straten in de wijk Keent. Vanaf 19 augustus wordt er in de Zuiderstraat een start gemaakt met de werkzaamheden. Gestart wordt met het rooien van een aantal bomen. Na de herinrichting worden er nieuwe … Continued

Asfaltonderhoud in Nederweert

De komende weken wordt op verschillende plaatsen in de gemeente Nederweert aan de weg gewerkt. Langs een groot aantal wegen in het buitengebied worden zogenaamde grasbetontegels gelegd of vernieuwd. Vier wegen binnen de bebouwde kom van Ospel en Nederweert krijgen een nieuwe toplaag. Het vernieuwen van de toplaag valt onder wegonderhoud. Het is geen herinrichting … Continued

Werken Breeërweg

Deze week is gestart met het verhogen van het terrein onder de kanaalburg over de Zuid-Willemsvaart in Voorshoven bij Neeroeteren. Met andere woorden: de Maaseikerbaan/Breeërweg tussen Opitter en Neeroeteren zal volledig heraangelegd worden. Dit is om langs de nieuwe weg vrijliggende fietspaden te creëren. Tot eind september zal de Breeërweg dus plaatselijk onderbroken worden, en … Continued